Zostań Latarnikiem w Projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans

Od prawej: kierownik Biura ds. Społeczeństwa Informacyjnego UMWZ Krzysztof Kozakowski, dziennikarz Polskiego Radio Szczecin Jarosław Dalecki, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" Krzysztof Głomb,  konsultant ds. Informatyki Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Waldemar Zaborski

Instytucje kultury - biblioteki, domy kultury - mogą przystąpić do inicjatywy Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS) powołanej przez grupę organizacji pozarządowych. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja samorządowych liderów edukacji cyfrowej - Latarników.

Inspiracją do powołania PCRS były wyniki badania „Polacy 50+ wobec Internetu”. Wynika z niego, że spośród 13 milionów Polaków po pięćdziesiątce aż 10 mln (78%) nie korzysta z Internetu, mimo że ponad połowa z nich ma w domu taką możliwość.

Stąd pomysł na powołanie latarników. W zamyśle pomysłodawców mają to być lokalni liderzy, którzy chcą pomóc innym wejść w cyfrowy świat. W sumie ma ich być trzy tysiące.

- Oni mają kluczowe znaczenie dla naszej akcji. Przyjęliśmy tę metaforę, ponieważ wierzymy, że tak, jak każdy żeglarz powinien umieć korzystać z sygnałów wysyłanych przez latarników w latarniach morskich, tak każdy Polak powinien potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i różnych urządzeń teleinformatycznych - powiedział Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Twórcy programu podkreślają, że sformalizowane szkolenia, często obarczone wymaganiami podpisywania i poświadczania dziesiątek różnych formularzy i oświadczeń, nie sprawdzają się, szczególnie na terenach wiejskich. Latarnicy - w założeniach pomysłodawców PCRS - mają pomóc przełamać tę niemoc i pomóc tym, którzy nie dostrzegają możliwości pozytywnego wpływu cyfrowego otoczenia na poprawę jakości ich życia i sytuacji w pracy.

Zadaniem Latarników będzie dotarcie do swoich współmieszkańców z informacjami o korzyściach płynących z korzystania z Internetu. Mają mówić o łatwej i taniej komunikacji z bliskimi, o atrakcyjnych zakupach online, o korzystaniu z e-usług dostępnych w sieci, czy o możliwościach uczenia się i gromadzenia wiedzy o świecie dzięki dotarciu do odpowiednich treści Internetu. Jako osobom darzonym zaufaniem, znającym potrzeby i uwarunkowania gminy, osiedla czy dzielnicy ma być im łatwiej dotrzeć z wiarygodnym przekazem do ludzi, którym chcą pomagać. Latarnik PCRS będzie odpowiedzialny za realizację działań programu PCRS w swoim środowisku lokalnym: gminie, dzielnicy, osiedlu lub wsi. Jego aktywności obejmować będą organizację spotkań promocyjnych i motywujących do korzystania z Internetu, szkoleń i innych, dobranych pod kątem uwarunkowań lokalnych form podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych. Spotkania realizowane będą z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu - w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach. W ramach PCRS powstaną narzędzia edukacyjne oraz materiały szkoleniowe i informacyjne, które będą do dyspozycji Latarników. Będą oni także wspierani przez ekspertów m.in. poprzez ogólnopolski portal internetowy. Najbardziej istotne pierwsze działania w ramach programu to:

  • opracowanie pakietu informacyjno – edukacyjnego: zbioru materiałów przydatnych w prowadzeniu zajęć szkoleniowych, spotkań motywujących do korzystania z Internetu, tutoriali - które krok po kroku wyjaśnią generacji 50+ jak wejść w cyfrowy świat. W planach w ramach programu  także stworzenie gier multimedialnych i wydanych drukiem materiałów promocyjnych. Pakiet taki będzie można uzyskać bezpłatnie.
  • tworzenie społeczności latarników PCRS: lokalnych liderów/animatorów działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych. Latarnicy zostaną przeszkoleni (certyfikat) i otrzymają silne wsparcie online oraz doradcze zapewnione przez centrum kompetencji cyfrowych, jakie będzie utworzone. W planach dodatkowo  pozyskanie  środków na wsparcie finansowe ich działań w środowiskach lokalnych, a także zaproszenie do współpracy dysponentów świetlic wiejskich, bibliotek, remiz OSP, małych szkół wiejskich i placówek samorządowych
  • prowadzenie profilu programu w portalu FACEBOOK, gdzie można umieszczać swoje komentarze, dyskutować, pokazywać swoje inicjatywy, spotykać się z ludźmi zainteresowanymi działaniami w ramach PCRS. To miejsce gdzie rozpoczynają aktywność latarnicy PCRS, ‘meldując’ o wypełnieniu stosownej ankiety. 

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” poszukuje kandydatów na Latarników w całym kraju. - Chcemy zbudować grupę 3000 aktywnych liderów, działających lokalnie, lecz połączonych wspólna pasją. Nie szukamy informatyków, bo też nie zamierzamy wprowadzać dorosłych Polaków w szczegółowe arkana informatyki.
Poszukujemy ludzi, którzy będą umieć i chcieć pomóc innym w pokonaniu ich nieufności, obaw i barier psychicznych w zapoznaniu się praktycznymi korzyściami z poruszania się po cyfrowym świecie - powiedział Krzysztof Głomb.

W Internecie umieszczona została ankieta, która ma pomóc znaleźć odpowiednie osoby. Zachęcamy do jej wypełnienia. Termin składania deklaracji zostania Latarnikiem PCRS mija 30 kwietnia 2011r.

Już w pierwszych 10 minutach po opublikowaniu informacji na FB zgłosiło się 7 osób. Z niewielkich miejscowości w województwie zachodniopomorskim, łódzkim, małopolskim, podlaskim, śląskim i dolnośląskim.  - Chcę pomóc innym. Włączam się - napisał Adam Kamecki-Lach z Dziadkowic, woj. podlaskie. - Społeczna pomoc sąsiadom to przecież piękna idea. Dwa lata temu również mi groziło wykluczenie cyfrowe, nie było mnie stać na stałe łącze. Na szczęście lokalny operator kablowy obniżył cenę do akceptowalnej. Ale ile ludzi w moim sąsiedztwie nie zdaje sobie sprawy z korzyści płynących z umiejętności korzystania z Internetu i komputera.  Będzie co robić ..... - powiedział Piotr Sadrakula z Łodzi.

Wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem dorosłych Polek i Polaków w cyfrowy świat zapraszamy do dołączenia do listy poprzez wypełnienie ankiety. A także do aktywności na stronie FB.
Wszelkie pytania na temat latarników można kierować na adres: pcrs@mwi.pl
Źródło: mwi.pl

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego