Podnoszenie kompetencji cyfrowychW styczniu 2011r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” rozpoczęło realizację projektu ”Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej” - w ramach którego powstanie fundament dla programu podnoszenia e-kompetencji mieszkańców regionu.

Założenia projektu ”Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej” zostały zaprezentowane 18 stycznia 2011 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, podczas warsztatów samorządowych pt. „Edukacja Cyfrowa w Województwie Zachodniopomorskim”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorzadów, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i firm współpracujących z samorządami w zakresie edukacji cyfrowej.

Dzięki projektowi, stanowiącemu kontynuację działań podjętych w inicjatywie PRO@CTIS, przygotowane zostaną szczegółowe programy edukacji cyfrowej dostosowane do potrzeb różnorodnych grup docelowych mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.
Członkowie zawiązanego w ramach projektu Partnerstwa wytypują 30 liderów lokalnych, którzy wezmą udział w szkoleniach podnoszących umiejętności cyfrowe, zdolnych do pracy we własnych  środowiskach na tym polu.

Instytucje biorące udział w pracach Partnerstwa pod koniec bieżącego roku zainicjują realizację Strategii stymulowania wzrostu gospodarczego na poziomie lokalnym i wojewódzkim poprzez podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Dokument będzie zawierać rekomendacje dotyczące podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców jako czynnika wzrostu gospodarczego województwa w latach 2011 - 2013.
Projekt finansowany ze środków Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie realizowany do końca 2011 r.
 
7 i 8 kwietnia br. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty projektu PRO@ctis edu mające na celu stworzenie podstaw metodycznych programu podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Warsztaty, stanowiące kontynuacje spotkań z lutego, poprowadzili dr Wacław Idziak z Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Radosławem  Oryszczyszynem z Uniwersytetu w Białymstoku.

W pierwszym dniu warsztatów dyskutowano o pozycji i zakresie działań lokalnych liderów działań wprowadzających dorosłych w cyfrowy świat. Na wstępie zaprezentowano roboczą wersję ‘elementarza’ lokalnego animatora kompetencji cyfrowych - kompendium wiedzy na temat sposobów organizacji zajęć w lokalnych środowiskach.

Rolą animatorów lokalnych działań, będzie dotarcie do współmieszkańców z informacjami o korzyściach płynących z użytkowania Internetu, zachęcenie do pierwszych kroków w sieci i wstępne przeszkolenie. Jako osobom darzonym zaufaniem, znającym potrzeby i  uwarunkowania swojego otoczenia będzie im łatwiej dotrzeć z wiarygodnym przekazem do ludzi, którym chcą pomagać.

Drugi dzień warsztatów poświęcono dyskusji nad skutecznymi modelami podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych dorosłych. Zastanawiano się, jak skutecznie połączyć aktywność animatorów z działaniami istniejących punktów dostępu do Internetu w świetlicach wiejskich, bibliotekach, urzędach gmin, jak również siedzibach stowarzyszeń, a nawet miejscach prywatnych.

Podczas warsztatów zarysowano model realizacji regionalnego programu edukacji cyfrowej. Nasz model będzie uwzględniał trzy główne elementy. W centrum uwagi znajduje się latarnik działający lokalnie, znający ludzi i realia swojego środowiska. I odpowiednio przygotowany do swojej roli. Zostanie on odpowiednio przeszkolony, otrzyma wsparcie zarówno pod względem materiałów, jak i merytorycznej pomocy.
Kolejnym istotnym elementem jest miejsce, w którym będzie odbywała się działalność, jego otoczenie wraz ze swoją rzeczywistością. W dużych miastach mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją niż w małych miasteczkach oraz wsiach, inny jest tryb życia, inne podejście do nowości, inne są też warunki infrastrukturalne. To właśnie tam potrzebni są latarnicy motywujący ludzi. Trzecim elementem jest Centrum Kompetencji Cyfrowych zapewniające merytoryczną oraz materialną pomoc latarnikom, kontakty i mediacje z lokalnymi władzami, a także wizyty doradcze
- podsumował Krzysztof Głomb.

Wszystkich zainteresowanych aktywnym udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Arturem Krawczykiem, tel. + 48 14 628 42 10 wew. 27, e-mail: a.krawczyk@mwi.pl

Źródło: smwi.pl

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego