Międzyresortowy Operator Systemów Teleinformatycznych

MSWiA pracuje nad projektem ustawy o powołaniu operatora sieci szerokopasmowych administracji rządowej MOST - (Międzyresortowy Operator Systemów Teleinformatycznych), który byłby otwarty na potrzeby administracji samorządowej w tym zakresie.

Pomysł powołania Międzyresortowego Operatora Systemów Teleinformatycznych powstał kilka lat temu. Był zapisany na liście projektów kluczowych w Planach Informatyzacji Państwa, jednak jego realizację wciąż odkładano ... "na później".

Obecnie Centrum Projektów Informatycznych MSWiA wraca do pomysłu. Założenia do projektu ustawy o powołaniu MOST-u mają w najbliższym czasie zostać przedstawione do uzgodnień międzyresortowych. MOST miałby zawiadywać siecią OST-112 oraz przyjąć obowiązki operatorskie samorządowych sieci szerokopasmowych. Według CPI istnieje szansa, że jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja projektu.

Źródło: samorzad.pap.pl

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego